NA RYNKU OD 1996 r.

KARAT1

Dokumentacje przeciwpożarowe

KARAT1. Dokumentacje przeciwpożarowe

O firmie

Firma na rynku istnieje od 1996r. Specjalizuje się zakresie wykorzystania wiedzy technicznej dotyczącej pożarnictwa oraz projektach instalacji przeciwpożarowych.

Firma współpracuje z Firmami prowadzącymi działalność w zakresie przeciwpożarowym oraz budowlanym z terenu województwa Śląskiego np: Anti–Flam Rybnik, InstPoż Katowice, Anbud Będzin oraz wiele innych”.

KARAT1. Dokumentacje przeciwpożarowe

Usługi

opracowania dokumentacji w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa pożarowego w tym:

001

opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

002

opracowania operatów przeciwpożarowych

003

opracowania analiz i opinii przeciwpożarowych przez Rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

004

opracowania ekspertyz przeciwpożarowych przez Rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – rozwiązań zamiennych i zastępczych w uzgodnieniach z KW PSP

005

opracowania opinii p.poż niezbędnych przy podziale działek budowlanych

006

projektowania instalacji wczesnego ostrzegania pożarowego – SSP

007

projektowania instalacji oddymiania p.poż obiektów budowlanych oraz klatek schodowych

008

projektowania instalacji detekcji substancji niebezpiecznych – wybuchowych oraz toksycznych

009

projektowania instalacji zraszaczowych, tryskaczowych oraz hydrantowych w obiektach

010

wykonywanie zabezpieczeń budowlanych biernych w systemie PROMAT

KARAT1. Dokumentacje przeciwpożarowe

Kontakt

Adres:

ul. Na Błoniach 4,
43-608 Jaworzno

Telefon: